Новий набір до Європейского університету
10.03.2009
Новости компаний
1212
5.0
biznes

Інформація приймальної комісії

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
ІV рівня акредитації, ліцензія АВ № 395188 від 7 квітеня 2008 року

проводить підготовку фахівців за 4 освітньо-кваліфікаційними рівнями:
молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.
за денною, заочною та дистанційною формами навчання
на наведені нижче напрями підготовки та спеціальності.

При вступі на перший курс денної, заочної та дистанційної форми навчання необхідно подати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, які будуть зараховуватись для конкурсного відбору вступників до
Європейського університету

Вступники, які завершили навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» вступають
за результатами державної атестації відповідного рівня.

Вступники на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) вступають до Бізнес-коледжу за результатами вступного випробовування з української мови (диктант) та тестування з питань професійної орієнтації.

Студенти старших курсів можуть перевестись або відновитись у складі студентів Європейського університету після завершення семестрів на підставі академічної довідки.

Перелік напрямів підготовки (для всіх вступників)

та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (для абітурієнтів І курсу, графа 5)


Шифр галузі Найменування галузі знань Напрям підготовки Код напряму Сертифікати з навчальних предметів
       

0201

Культура

Документознавство та інформаційна діяльність

6.010205

1. Українська мова та літер.
2. Історія України - профільний
або іноземна мова (за вибором)

0304

Право

Правознавство

6.030402

1. Українська мова та літер.
2. Історія України - профільний
або іноземна мова (за вибором)

0305

Економіка та підприємництво

Економіка підприємства

6.030504

1. Українська мова та літер.
2. Математика - профільний
або історія України,
або географія (за вибором)

Маркетинг

6.030507

Фінанси і кредит

6.030508

Облік і аудит

6.030509

0306

Менеджмент і адміністрування

Менеджмент

6.030601

0401

Природничі науки

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040106

1. Українська мова та літер.
2. Біологія - профільний
або математика,
або хімія (за вибором)

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

Комп’ютерні науки

6.050101

1. Українська мова та літер
2. Математика - профільний
або фізика (за вибором)

Програмна інженерія

6.050103

1701

Інформаційна безпека

Управління інформаційною безпекою

6.170103

1. Українська мова та літер
2. Математика - профільний
або фізика (за вибором)

0203

Гуманітарні науки

Філософія, спеціалізація "Богослов'я" ("Теологія")

6.020301

1. Українська мова та літер
2. Історія України - профільний
або іноземна мова (за вибором)


Прийом на освітньо-професійні програми "Спеціаліст", "Магістр" здійснюється за денною та заочною формами навчання за такими спеціальностями:

 • Фінанси;
 • Банківська справа;
 • Облік і аудит;
 • Економіка підприємства;
 • Маркетинг;
 • Менеджмент організацій;
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
 • Менеджмент інноваційної діяльності;
 • Управління інноваційною діяльністю;
 • Інформаційні управляючі системи та технології;
 • Інтелектуальні системи прийняття рішень.

 

Перелік необхідних для вступу документів:

 • Документи про освіту з додатком (оригінал і копія);
 • Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти;
 • Копія 1, 2, 11-ї сторінки паспорта;
 • Медична довідка 086-У;
 • Чотири фотокартки (3х4);
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Копія військового квитка або приписного свідоцтва.

 

Прийом документів до 20 серпня.

Зарахування – 30 серпня.

Навчально-науковий інститут права та безпеки підприємництва Європейського університету

ЗДІЙСНЮЄ НАБІР НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямами підготовки:

 • менеджмент;
 • право;
 • управління інформаційною безпекою;

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за спеціальностями:

 • менеджмент організацій;
 • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
 • правознавство;
 • адміністративний менеджмент у сфері захисту з обмеженим доступом*;

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальностями:

 • менеджмент організацій;
 • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
 • менеджмент інноваційної діяльності
 • управління інноваційною діяльністю

В інституті здійснюється підготовка фахівців з безпеки підприємств: менеджерів, управлінців з правової, економічної, технічної та комп’ютерної безпеки.

Форми навчання: денна, заочна.

* — навчання лише за денною формою навчання.

Терміни навчання:

бакалавр: на денній формі — 4 роки, на заочній формі — 4,5 роки;

спеціаліст і магістр — 1-1,5 роки на денній і заочній формах.

Запрошуємо керівників структурних підрозділів підприємств, менеджерів організацій і установ та інших осіб, які мають диплом бакалавра або спеціаліста і бажають підвищити освітньо-кваліфікаційний рівень та отримати конкурентні переваги на ринку фахівців.

Форма навчання: заочна.

Термін навчання — 1,5-2 роки

Зарахування на всі форми навчання і освітньо-кваліфікаційні рівні проводиться до 30 серпня.

Навчання в університеті платне. Фінансування підготовки фахівців здійснюється за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб.

Читайте также:
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]