Українська академія дизайну - вищий навчальний заклад у Львові
16.07.2009
Учебные заведения
238
1.0
biznes
Українська академія дизайну

 
Академія  готує фахівців у галузі дизайну  за  ОПП  «бакалавр». Ліцензія МОНУ Серія АБ № 175893 від 21.10.2005р., Сертифікат про акредитацію Серія НІ-ІІ,  № 142307 від 21.10.2005р.

Головними  спеціалізаціями  академії є:

дизайн архітектурно-просторового середовища;

дизайн інтерєру та меблів;

дизайн  одягу;

образотворче мистецтво.

Українська академія дизайну – ВНЗ недержавної форми власності заснований в 2000 р., відомим українським художником - дизайнером, членом національної спілки художників України , відмінником освіти України, професором  В.Марчаком та художником декоративно-ужиткового мистецтва, дизайнером  О.Марчаком.

Професорсько – викладацький  колектив навчального закладу – це відомі педагоги та  практикуючі фахівці в галузі мистецтва, дизайну та архітектури з великим творчим доробком. Серед них:  доктори та кандидати наук, професори, доценти, старші викладачі. Творчі роботи педагогів академії  періодично експонуються на загально-українських виставках та втілені на обєктах народного господарства України.  Ви зможете оглянути ці твори  познайомившись з матеріалами  спеціалізацій кафедр академії  на цьому сайті.

Українська академія дизайну має власну, сучасну за вимогами навчально-матеріальну базу. Загальна площа навчальних та допоміжних приміщень Української академії дизайну складає 5 400 м.кв.  Це аудиторії та лабораторні приміщення обладнанні відповідно  до потреб  навчального процесу.

Академія співпрацює з науковими установами України, зокрема з     Інститутом народознавства НАН України. Співпраця освітнього та наукового закладів сприяють глибинному вивченню  проблем пов’язаних з формуванням школи українського дизайну - важливої загальнонаціональної та державної проблеми.

 

Кафедра дизайну архітектурно-просторового середовища готує фахівців однієї з  найпотрібніших на ринку професій. Синтез мистецтв, тобто  органічне поєднання в одному архітектурно-просторовому середовищі елементів архітектури,  монументально-декоративного живопису, скульптури та творів ужиткового мистецтва є генеральною концепцією моделі  дизайнера архітектурно-просторового середовища, якого випускає кафедра.

Випускники цієї кафедри – це висококваліфіковані дизайнери з глибокими знаннями традицій національного мистецтва та культури українського народу. Завдяки цьому їх проекти є злитком  сучасних модерних та  національних за змістом  мистецьких  форм.  Вони вміють  створити та оформити згідно вимог ДБН проектну документацію в галузі архітектурно-просторового дизайну та організувати  виробництво по втіленню  в життя своїх задумів.

За період навчання в академії   випускники кафедри ДАПС набувають професійних знань з архітектурного проектування  будівель і споруд житлового і громадського призначення. Це котеджі, багатоповерхові будинки, готелі, ресторани, виставкові комплекси, сокральні будівлі, торгові споруди, ландшафні об’єкти тощо.

Викладання ряду  дисциплін гуманітарного та професійного циклів; історії  мистецтва, історії  та теорії  дизайну, рисунку, живопису, композиції,  комп'ютерних  технологій, основ наукових досліджень та інших дисциплін забезпечують випускникам кафедри  знання необхідні для повноцінної художньої творчості.

Кафедра дизайну інтер’єру та меблів готує фахівців у галузі оздоблення інтер’єру та меблів. Кафедра ДІМ це світ сучасного дизайну – творча лабораторія молодих дизайнерів, які оволодівають знаннями сучасних матеріалів та технологій. Творчою концепцією кафедри при створенні проектних пропозицій є поєднання функції та художньої думки в єдиний органічний простір -  яким повинен бути сучасний інтер’єр.

Володіючи досвідом проектування та практичного втілення дизайнерських  ідей,  педагоги  кафедри  готують  фахівців , дивізом  яких  є :  «Знати і вміти». Викладання ряду  дисциплін гуманітарного та професійного циклів: історії  мистецтва, історії  та теорії  дизайну, рисунку, живопису, композиції,  комп'ютерних  технологій, основ наукових досліджень та інших дисциплін забезпечують знання на основі яких молоді дизайнери розробляють проекти інтер’єрів житлових, громадських  та офісних приміщень. Багатогранність моделі фахівця якого готує ця кафедра  забезпечує йому успішну діяльність на ринку дизайнерських послуг.

Кафедра дизайну одягу готує фахівців у галузі проектування одягу. Головним завданням професорсько-викладацького складу кафедри є розвиток творчих здібностей студентів, їх проектно-образного мислення, що складає основу дизайнерської творчості. Особливість методики навчання дизайнера  одягу виявляється у процесі пошуку студентом оригінальних ідей та їх вираження у формі графічних та конструкторсько-технологічних проектів (макет, робота в матеріалі).

Згідно з навчальними планами та програмами підготовки дизайнерів одягу, обов'язковим для вивчення є ряд дисциплін гуманітарного та професійного циклів, художнього та технічного спрямування - історія мистецтва; історія дизайну, рисунок, живопис, композиція; історія, теорія і практика проектування одягу, комп'ютерні технології, основи наукових досліджень тощо.

Суттєвою складовою навчального процесу є презентації студентами кафедри творчих робіт (семестрових, дипломних), їх участь в різноманітних культурно-мистецьких проектах, виставках, конкурсах, науково-творчих конференціях тощо. Студенти кафедри дизайну одягу є постійними учасниками різноманітних творчих конкурсів.

Професорсько-викладацький склад кафедри працює над впровадженням у навчальний процес актуальних освітніх та наукових технологій, творенням  образу сучасного костюма на національній основі. Цьому сприяє особливе культурно-мистецьке середовище Львова, а також давні традиції кравецького ремесла львівської та західноєвропейської шкіл дизайну одягу.

Крім цього академія  має такі підрозділи: «Дизайн-студія», «Мала академія дизайну», «Підготовчі курси», «Проектно-будівельний».

Дизайн-студія

Я працюю дизайнером, я не маю відповідної освіти, мені не вистачає знань та практичного досвіду. Я не маю змоги навчатись  протягом кількох років. Тому  «Дизайн–студія»  при Українській академії дизайну  створена саме для мене.

Протягом одного року тут можна осягнути потрібні знання  в галузі рисунку, живопису, проектування. Тут  спілкуючись з відомими дизайнерами, художниками, організаторами підприємництва у галузі дизайну можна набути знань та практичного досвіду необхідного для  мого утвердження  в житті.

Ліцензія Української академії дизайну для Дизайн-студії - Серія АВ № 342706 від 29.05.2007р. про надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти з художньо-естетичного напряму:

- «Дизайн одягу»
- «Дизайн середовища»

Мала академія дизайну

При Українській академії дизайну працює  Мала академія дизайну, в якій навчаються діти шкільного віку.

Відповідно до фізичного та психологічного розвитку дитини учні  Малої академії дизайну розподілені на  три вікові групи. Навчання в кожній віковій групі побудовані на науково-методичній основі, яка відповідає  саме цій віковій категорії учнів.

Перша  група   - учні    3  - 5  класів.
Друга    група  - учні    6  - 8  класів.
Третя    група  - учні    9  - 11 класів.

Учні Малої академії вивчають початкові засади  рисунку, живопису, композиції та роботи в матеріалі. Вони вивчають народні традиції та ремесла, а саме: писанкарство,  художнє вишивання, ткацтво, кераміку та інші  види народної творчості. Ці знання згодом ляжуть в основу формування більш зрілої творчості  яка відбуватиметься  в стінах  Української  академії дизайну.

Заняття в Малій академії дизайну  допомагають виявити  мистецьки обдаровану  молодь  в ранньому  дитинстві, що має  позитивний  вплив  на формування  майбутньої творчої особистості, сприяє правильній  професійній орієнтації  і вибору своєї майбутньої  професії. Заняття мистецтвом  мають особливо важливе значення для всестороннього розвитку дитини. Заняття з дітьми  проводять досвідчені педагоги – художники.

Ліцензія Української академії дизайну для Малої академії дизайну - Серія АВ № 342707 від 29.05.2007р. про надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти з художньо-естетичного напряму:

- «Образотворче мистецтво та основи дизайну»

Підготовчі курси

З метою  підготовки учнівської молоді до вступу у ВНЗ України мистецького спрямування  при Українській академії дизайну працюють підготовчі курси які є  завершальним класом Малої академії дизайну.

Слухачами підготовчих   курсів є  також учні  загальноосвітніх  шкіл м.Львова та області. Вони  вивчають предмети  які необхідні  для вступу до вищих мистецьких закладів і які  не вивчаються в загальноосвітній школі, а саме: креслення, рисунок, живопис, композицію.Після закінчення  слухачі підготовчих   курсів  можуть поступати на навчання  до Української академії дизайну та до інших мистецьких ВНЗ на  образотворчі та дизайнерські  спеціалізації. Заняття на підготовчих   курсах проводять висококваліфіковані  педагоги академії в позаурочний від занять в загальноосвітній школі час та у вихідні дні.

Адреса академії: 79026, м. Львів, вул. Уласа Самчука, 24
(Стрийський парк)

Телефони:

  • навчальна частина / відділ кадрів (032) 225-59-28,
  • бухгалтерія / факс  (032) 225-59-27,
  • приймальна ректора (032) 225-59-30.

Телефони  Приймальної  комісії:     (032) 225 59 30;   225 59 27

http://acadesign.org.ua/
 

00000


Теги:дизайн інтерєру та меблів, дизайн архітектурно-просторового се, дизайн одягу

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]